logo
Lekker Sociaal is MailChimp Expert en WordPress specialist.

WordPress

Webshops

Emailmarketing

Stuur me een berichtje
Wil je een uurtje uitleg over plugins? Of wil je een nieuwe website? Stuur me een berichtje met je vraag en ik neem contact met je op.

06-29554458

hallo@lekkersociaal.nl

Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam

BLOG         OVER LEKKER SOCIAAL         PORTFOLIO         CONTACT

Top

Privacy beleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lekker Sociaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Persoonlijke gegevens die je zelf verstrekt of verstrekt worden door het bedrijf waarvoor je werkt. Met deze gegevens gaat het vooral om je naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Metadata welke wordt verzameld of gegeneerd wanneer je gebruik maakt van een computer of wanneer je gegevens verzendt via bijvoorbeeld het internet. Denk hierbij aan: type verbinding, IP-adressen, besturingsprogramma van de computer en browser. Deze gegevens worden enkel verzameld om het gebruik en de inhoud van de website zo optimaal mogelijk te kunnen afstemmen op de voorkeuren en wensen van de bezoekers.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lekker Sociaal heeft verschillende doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Hiervoor zullen nooit onnodig gegevens worden verzameld of bewaard. Voor de volgende doeleinden worden gegevens verzameld:

 • Marketing (zoals nieuwsbrieven, handleidingen)
  Je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en het verzenden van onze nieuwsbrief. We bieden je de mogelijkheid om je aan te melden voor de nieuwsbrief of aanvragen van een handleiding. Als je uitdrukkelijk je toestemming verleent, dan leggen we je e-mailadres en naam vast in onze mailingtool. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor marketingdoeleinden zoals het verzenden van nieuwsberichten en informatie waarvan wij verwachten dat deze relevant voor je is. Je kunt je hiervoor op elk moment uitschrijven via een link onder aan de e-mail.
 • Trainingen en workshops
  Indien je een workshop bij ons volgt of begeleiding hebt aangevraagd, dan hebben we daarvoor je e-mailadres, naam en telefoonnummer nodig. Je naam is nodig voor het certificaat van deelname en ten behoeve van de presentielijst. Je e-mailadres is nodig om te zorgen dat je de online-trainingsomgeving en trainingsmateriaal krijgt gestuurd vanuit trainingsleverancier Splunk. Als laatste is je telefoonnummer nodig, indien er onvoorziene omstandigheden zijn, zodat we snel in contact met je kunnen komen.
 • Producten (zoals software, begeleiding)
  Bij de aankoop van een product met mogelijk maintenance en support hebben we de naam, bedrijfsadres en het e-mailadres van de eindgebruiker nodig. Dit dienen we door te sturen naar de leverancier om deze zaken juist te laten registeren. Dit mag ook een algemeen gegenereerde afdeling en e-mailadres zijn, zolang het maar het domein van de eindklant bevat. Indien je als klant gebruik wilt maken van ons supportportaal hebben we je naam en emailadres nodig als gebruiker van het product. Zo kunnen we je aanmelden in ons portaal en kun je support tickets registeren. Indien de supportovereenkomst niet wordt verlengd, zullen we de niet meer benodigde gegevens verwijderen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lekker Sociaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lekker Sociaal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lekker Sociaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lekker Sociaal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lekker Sociaal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lekker Sociaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@lekkersociaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Lekker Sociaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lekker Sociaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@lekkersociaal.nl. Lekker Sociaal heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

Vragen?

Heb je een vraag, dan is het mogelijk om contact met ons op te nemen. Je kunt een mail sturen naar: hallo@lekkersociaal.nl. Of door een brief te sturen naar het volgende adres:

LEKKER SOCIAAL
Schiedamse Vest 154
3011 BH Rotterdam.